Documenten

Schoolgids

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2022/2023. Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen.

Schoolplan

In het schoolplan staat het huidige onderwijs beschreven en worden toekomstige ontwikkelingen op een rij gezet. Dat maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de 7 kernwaarden die de school hanteert, door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Dit is een stappenplan waarin  staat hoe we omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verzuimprotocol

Hier beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Attendiz documenten

Onderstaande link gaat naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen gelden.

Verlofformulieren

Als uw zoon/dochter een bezoek moet brengen aan de dokter, tandarts etc. kunt u dat middels onderstaande formulier doen.

Protocol fysiek beperkend handelen

In dit protocol omschrijven we hoe we omgaan met fysiek beperkend handelen en
vrijheidsbeperkende maatregelen.

Plaatsingsbeleid

De toelating of plaatsing van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen. Dat leest u in dit document.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X