Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders die zich met veel enthousiasme inzetten. De OR wil het contact tussen ouders en school en ouders en kinderen onderling bevorderen. Dit doen we onder andere door in het begin van het schooljaar een activiteitenkalender uit te geven. Hiermee kunnen ouders zich opgeven om te helpen bij activiteiten die op school worden georganiseerd. Dit is bedoeld om de kinderen een leuke dag te bezorgen. De OR is in het schooljaar 2014-2015 begonnen om buitenschoolse OR activiteiten te organiseren. Het doel hiervan is om de kinderen en ouders buiten school om met elkaar in contact te brengen d.m.v. een leuke ontspannen sfeervolle activiteit, zoals bijvoorbeeld schaatsen, theaterbezoek etc.

De OR bestaat uit maximaal 13 ouders: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de notulist en de OR-leden. Hiernaast sluiten 2 vaste leerkrachten van De Stapsteen aan bij de OR vergaderingen.

De samenstelling van de OR ziet er als volgt uit:

Naam
Functie
Kind in groep
Mandy Grafen-Scholten
OR-lid
groep 4
Dominique Nijhuis
OR-lid
groep 5a
Wendy Maathuis
Leerkracht
n.v.t.
Daniëlle Kristiaans
Leerkracht
n.v.t.

De OR heeft voornamelijk een ondersteunende functie.
De leden van de OR ondersteunen en assisteren bij activiteiten. Deze activiteiten zijn: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, avondvierdaagse en het schoolreisje. Dit heeft als doel de schoolleiding te ontlasten en onze kinderen een leuke dag te bezorgen. We verzorgen onder andere het eten en drinken, het versieren van de school en het ondersteunen tijdens de activiteiten. Voor een goede afstemming en samenwerking worden er contactpersonen aangesteld die samen met de leerkrachten de activiteiten organiseren.

De OR voorziet ouder(s) / verzorger(s) van informatie via de nieuwsbrief en de website van de school. Tijdens de informatieavond informeert de voorzitter de ouders over de OR.

Ook zijn we een klankbord naar directie en MR van wat de ouder(s) / verzorger(s) bezighoud.

De penningmeester beheert in overleg met de directie de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR vergadert elke 2de maandag van de maand op school om de verschillende zaken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Van elke vergadering worden notulen gemaakt die op school ter inzage liggen en op de website van school staan. De vergaderingen van de OR zijn openbaar.

De OR vindt het belangrijk om met u als ouder(s) / verzorger(s) een goed contact te hebben. De OR vertegenwoordigt namelijk alle ouders. U bent daarom van harte uitgenodigd om u aan te melden om OR lid te worden of met ideeën of tips te komen. U kunt mailen naar: ouderraad.destapsteen@attendiz.nl

Klik hieronder om het huishoudelijk reglement te openen.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X