Jarabee

Onderwijs zorg arrangementen vanuit Jarabee (OZA)

Zijn er zorgen over de ontwikkeling van je kind? Loopt je kind vast op school?

Het kan zo zijn dat je kind het lastig vind om vrienden te maken, vaak boos is of misschien wel moeite heeft met leren.

Het lukt je kind even niet om mee te komen met het aanbod van het speciaal onderwijs.

Dan kan er een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) vanuit Jarabee worden ingezet op school.

Wie is Jarabee

Wij willen graag dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Gaan er dingen lastig bij de ontwikkeling van een kind of een jongere die in de weg staan bij het dagelijks leven dan kan Jarabee er zijn voor deze gezinnen.

Bij Jarabee werken betrokken professionals. Er wordt samen gewerkt met andere organisaties, zodat de kinderen, jongeren en de gezinnen geholpen kunnen worden en er sterker uit kunnen komen. Door altijd te kijken naar de omgeving van het kind of de jongere wordt er gekeken vanuit allerlei hoeken, zo ontstaan er passende oplossingen en versterken we het kind, de jongere en het gezin.

Wij geloven in: Eigen kracht is wat iemand zelf kan, samen met zijn omgeving.

Wat is een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA)

Bij een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) werken onderwijs, jeugdhulpaanbieders van Jarabee en de gemeente samen. Zo kan er ondersteuning worden geboden aan de leerlingen van De Stapsteen, vanuit het Jeugd Hulp Team (JHT).

Op school is het Jeugd Hulp Team aanwezig en ook hier vindt de ondersteuning plaats. De ondersteuning zal in eerste instantie plaatsvinden op school, maar doordat de jeugdzorgwerkers systemisch werken wordt de thuissituatie hier ook bij betrokken (denk hierbij aan themabijeenkomsten, ouder-kind interactie momenten en/of vertaalslag maken van de ondersteuning op school naar thuissituatie).

Door deze samenwerking worden de kinderen en ouders/opvoeders/leerkrachten sneller en beter geholpen.

Hoe ziet een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) eruit

Het Jeugd Hulp Team biedt ondersteuning die groepsgericht is en preventief waar het kan (bijvoorbeeld themabijeenkomsten of een weerbaarheidstraining op groepsniveau). Het kan soms (tijdelijk) nodig zijn om individuele ondersteuning te bieden, ook dit is een mogelijkheid. Deze individuele ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de klas gegeven en de mate van hoeveelheid intensiteit wordt per casus bepaald. Het doel is altijd dat de leerling weer kan profiteren van het klassikale aanbod van De Stapsteen.

Er is altijd een samenwerking tussen school en thuis, door middel van huisbezoeken en/of contactmomenten tussen ouder en kind kan de ondersteuning beter plaats vinden.

Het Jeugd Hulp Team heeft een samenwerking met het hele team van De Stapsteen. De aanmelding gaat via de medewerkers van De Stapsteen.

 

Naast het Jeugd Hulp Team is er een gedragswetenschapper betrokken bij de OZA. Zij heeft een adviserende rol en is (eind)verantwoordelijk voor de ondersteuning die wordt ingezet.  

Het team

Lianne Valk – Roelien Dijstelberge

Anouk Hendriks

Carmen ter Brake

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X