Schoolgids

Schoolgids

In onze schoolgids geven we allereerst praktische informatie over onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden en schoolvakanties.

Daarnaast geven wij u ook allerlei achtergrondinformatie over het beleid op onze school. Daarbij kunt u denken aan ons onderwijskundig beleid, ons personeelsbeleid en ons kwaliteitsbeleid. Onze schoolgids hangt hierin nauw samen met ons schoolplan. We beschrijven welke doelen we als school willen bereiken en op welke wijze we hieraan werken.

Tot slot informeren wij u over de resultaten van onze school. Ook lichten we toe of we erin geslaagd zijn om onze leerlingen te bieden waar ze recht op hebben: goed onderwijs. Voor iedere leerling stellen we ambitieuze doelen, passend bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij geven daarom antwoord op vragen als ‘Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school?’ en ‘Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen die wij hadden?’

U vindt  onze schoolgids op onze website onder het tabblad documenten. De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2022/2023. Elk jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Voor de leesbaarheid schrijven wij alleen ‘ouders’. Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden in onze school ook van harte uitgenodigd deze gids te lezen!

Om onze schoolgids overzichtelijk te houden, hebben wij ervoor gekozen een aantal onderwerpen niet inhoudelijk te bespreken in de schoolgids. Wij verwijzen dan naar de website van onze school of naar de website van Attendiz de stichting waarvan onze school deel uitmaakt.

Schoolgids

In onze schoolgids geven we praktische informatie over onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden en schoolvakanties.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X