Visie & Missie

Visie en kernwaarden

Op de Stapsteen vinden wij het belangrijk om samen te leren wie we zijn en wat we kunnen.  

Dat doen we door Plezier voorop te zetten! Op de Stapsteen bekijken we dat altijd vanuit een positieve kant. Wat kun jij wel! Dat noemen wij plustaal en de methode die we hiervoor gebruiken heet PBS.  

We leren samen door het goede voorbeeld te laten zien aan jou en je de ruimte te geven daar zelf mee te oefenen. Als we zien dat jij het lastig hebt, dan reageren we daar snel op, zodat je niet gefrustreerd raakt. Wij zoeken samen met jou naar de redenen van de lastige situatie, zodat jij je veilig en vertrouwd blijft voelen op school. Wij kijken zelf ook naar wat wij als juffen en meesters nog beter kunnen doen. Dat doen we met behulp van een digitaal systeem en door met elkaar te kijken. Fouten maken mag voor iedereen en elke dag geven we elkaar weer nieuwe kansen. 

Het doel van onze school

De Stapsteen heeft het doel om leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel gebied de kans te bieden om zich zo optimaal als mogelijk te kunnen ontwikkelen. Wij stellen voor iedere leerling een Ontwikkelingsperspectief vast. Vanuit dit perspectief werken we aan maximale toerusting op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. Zo gaat de leerling op weg naar relatie, competentie en autonomie. Ons doel is elke leerling een maximaal toegeruste plek binnen de maatschappij te laten vinden. Elk kind, mens doet er toe, is waard om er te zijn en hoort erbij.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X