Praktische informatie

Bereikbaarheid

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur.

Ziekmelden kunt u tussen 8.00 uur en 8.30 uur doen op telefoonnummer: 074-2504540

Leerkrachten kunt u voor 8.30 uur en na 14.15 uur telefonisch bereiken.

Ziekte van de leerling, wat te doen?

Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meld u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Ons telefoonnummer is 074-2504540. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn. U kunt voor ziekmeldingen en korte berichten aan de leerkrachten ook onze app Parro gebruiken.

Brengen en halen

Als u uw kind zelf brengt, kunt u uw kind tot aan de deur van school brengen. Bij de ingang van school staan collega’s die de kinderen indien nodig begeleiden naar de ingang van de klas. Voor nieuwe leerlingen op onze school, maken wij de eerste twee weken een uitzondering.

Fruit- en lunchpauze

Wij hechten waarde aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en stimuleren gezond eten. In de ochtendpauze (buiten) mogen alle leerlingen iets kleins eten: bijv. fruit, een boterham, een liga en eventueel een pakje/beker drinken. Tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht in de groepen. Alle leerlingen eten dan hun meegebrachte brood. Het is niet toegestaan om energydrankjes, flessen/blikjes frisdrank, pakken koeken en zakken chips/snoep mee te nemen.

Verjaardagen

Wanneer een leerling jarig is wordt dit in de eigen klas gevierd. Wij stimuleren wij gezonde traktaties. De jarige mag de klassen rond, samen met één of twee andere klasgenoten. De verjaardag van de leerkracht wordt in de eigen groep gevierd. Heeft u vragen neem dan even contact op met de leerkracht.

Gymnastiek

Wij hechten veel waarde aan fysieke fitheid van onze leerlingen. Fysiek fit zijn helpt je om je fijn te voelen. Als je lekker in je vel zit, ontstaat er bovendien ruimte in je hoofd om te kunnen leren. In de gymlessen werken we aan het bevorderen van de conditie en van de motorische vaardigheden. Alle leerlingen hebben 2x per week gymles van onze vakdocent, Chris Weenink. Leerkracht en onderwijsassistent ondersteunen tijdens de gymles.

De ouders zorgen voor gymkleding (korte broek + T-shirt of gympakje), sportsokken, gymnastiekschoenen (zonder zwarte zool). Het dragen van buitenschoenen is niet toegestaan. De gymspullen worden ‘s middags of aan het einde van de week weer mee naar huis genomen. De jongste leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in onderbroek en hemd en op blote voeten. Als zij gymschoenen dragen, blijven deze op school.

Foto’s

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas, tijdens schoolfestiviteiten of tijdens een schoolreisje. Deze kunnen op onze website, in de weekbrief, schoolkrant of in onze schoolgids worden geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een diapresentatie tijdens een ouderavond. Bij de aanmelding wordt u om toestemming gevraagd.

Medicijngebruik

Voor zowel gedrag regulerende medicatie als het geven van een paracetamol krijgt u jaarlijks een toestemmingsformulier waarop u kunt aangeven of u wel of geen toestemming geeft. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de toediening van medicatie. Als u school toestemming heeft gegeven voor het toedienen van een medicijn, kan school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de eventuele gevolgen van toedienen van het medicijn. Voor eventuele (reserve)medicatie beschikt de leerkracht over een afgesloten medicijnenkistje in de klas.

Aanvragen verlof

Voor het aanvragen van verlof (doktersbezoek e.d.) of vakantie dient er een formulier te worden ingevuld. Dit formulier dient voor toestemming ondertekend te worden door de directeur. U ontvangt het ondertekende exemplaar weer terug en een kopie wordt op school bewaard. De betreffende formulieren vindt u onder de documenten.

Communicatie naar ouders

Voor de communicatie van leerkracht met ouders wordt dagelijks gebruik gemaakt van de Parro-app. Het delen van activiteiten, thema’s , bijzondere gebeurtenissen kan gemakkelijk via deze app gecommuniceerd worden d.m.v. een foto of een tekstbericht. Ook kunnen oproepen, herinneringen en andere boodschappen via Parro gecommuniceerd worden. Parro is een afgeschermde omgeving en alleen ouders van de leerlingen van de groep hebben toegang tot deze app.

Daarnaast ontvangen ouders/verzorgers elke maand een nieuwsbrief met daarin relevante informatie over de komende periode.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X