Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak op school. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, een advies bevoegdheid of een bevoegdheid tot instemming. De medezeggenschap van De Stapsteen bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

Op onze school bestaat de MR uit de volgende ouders

Van het personeel hebben de volgende medewerkers zitting in de MR

Namens het bevoegd gezag (Attendiz)

Wilt u een vergadering bijwonen of heeft u een vraag of een opmerking voor de MR, dan kunt u dit mailen naar:

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

Notulen en overige documenten
Datum
Datum
3 oktober 2023
21 november
30 januari
26 maart
14 mei
25 juni

Hieronder vindt u de notulen, jaarverslagen en het activiteitenplan van de MR

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X